Utlenianie

Utlenianie, to stan niszczenia komórek, później tkanek, następnie całych narządów. W skład błony komórkowej otaczającej każdą komórkę wchodzą między innymi struktury białkowo-lipidowe warunkujące wysoką przepuszczalność dla wody. Lipidy bardzo łatwo ulegają utlenieniu, w wyniku czego ich warstwa grubieje i staje się lepka. To utrudnia wnikanie wody i rozpuszczonych w niej substancji odżywczych oraz usuwanie zbędnych produktów metabolizmu, takich jak kwaśne toksyny i wolne rodniki. Dochodzi do stopniowego odwodnienia komórek. Każda komórka naszego organizmu produkuje wolne rodniki, których ilość w środowisku kwaśnym stale rośnie. Mała ilość wolnych rodników jest niezbędna dla komórek organizmu, jednak zbyt duża ich ilość działa na struktury komórek destrukcyjnie. W ten sam sposób w jaki wolne rodniki niszczą błonę komórkową, nasz układ immunologiczny używa ich do niszczenia  szkodliwych bakterii i wirusów. Im bardziej odwodniona komórka, tym mniej jest wody do zrównoważenia jej wartości pH i odkładających w niej kwasów, zmniejsza się również ilość minerałów. W wyniku tego dochodzi do degradacji błony komórkowej, co z kolei prowadzi do śmierci komórki (www.Dr Peggy Parker and Alkaline, Ionized Water). Komórka zakwaszona pozbawiona tlenu stanowi idealne środowisko do rozwoju procesu nowotworowego (Iwan Nieumywakin.Woda utleniona na straży zdrowia.2008.str.64;  Sławomir Nowakowski. Uroda i Zdrowie. 2004. str.42-43).
 
 
 

Artykuł opracowano na podstawie materiałów dostępnych w Internecie, do których linki załączam.
Artykuł zawiera uzupełnienia własne.
Prawa autorskie zastrzeżone.