Co to jest pH?

 

pH jest miarą kwasowości lub zasadowości roztworu. W skali pH od 0 (maksymalna wartość kwasowa) do 14 (maksymalna wartość zasadowa), roztwór jest neutralny jeśli ma pH = 7,0. Przy pH = 7,0 woda zawiera taką samą ilość jonów H+ i OH-. Substancje o pH poniżej 7,0 mają odczyn kwasowy, ponieważ zawierają większe stężenie jonów H+. Substancje o pH powyżej 7,0 mają odczyn zasadowy, ponieważ zawierają większe stężenie jonów OH-.

 

 

woda kangen równowaga

 

 

Znaczenie równowagi pH

 

Wszystkie organizmy żywe są bardzo wrażliwe na poziom pH i najlepiej funkcjonują (z kilkoma wyjątkami, do których należą  niektóre odcinki układu trawiennego, np. żołądek), gdy roztwory mają odczyn prawie neutralny.

 

Prawidłowa wartość pH krwi tętniczej człowieka wynosi 7,4, natomiast krwi żylnej i płynu tkankowego – 7,35 wskutek większego stężenia dwutlenku węgla. Zwiększenie stężenia dwutlenku węgla we krwi skutkuje obniżeniem pH krwi, co powoduje pobudzenie ośrodka oddechowego, nasilenie oddechów, wydalanie nadmiaru dwutlenku węgla przez płuca i normalizację pH krwi.

 

pH płynu wewnątrzkomórkowego waha się w granicach 4,5 – 7,5  przy czym pH cytoplazmy jest zbliżone do obojętnego, a pH jądra komórki ma odczyn kwaśny. Ta różnica potencjałów decyduje o żywotności komórki. Większość toksyn we krwi ma odczyn kwaśny, po wniknięciu ich do komórek organizmu zmniejszają one różnicę potencjałów. Jeżeli jest ona zbliżona do zera (pH poniżej 7), organizm (komórka) umiera (Nowa Biologia doktora Younga. Nieznany Świat.2.2007 (194), str.62-70).

 

Stałość pH krwi będącej płynem zewnątrzkomórkowym jest jednym z elementów homeostazy czyli stałości środowiska wewnętrznego organizmu. (Encyklopedia Zdrowia.2001, str.148-149).

 

Artykuł opracowano na podstawie materiałów dostępnych w Internecie, do których linki załączam (www.wodakangen.pl www.woda-kangen.com)
Artykuł zawiera uzupełnienia własne.
Prawa autorskie zastrzeżone.