Potencjał redox (ORP – Oxidation Reduction Potential)

 


Potencjał ORP, to wartość charakteryzująca tendencję danego utleniacza do przyłączania elektronów, a reduktora (antyutleniacza) do ich oddawania. Potencjał redox (potencjał utleniania-redukcji) jest miarą zdolności do oddawania i przyjmowania elektronów. Woda posiadająca dodatni potencjał ORP (woda poddana oksydacji) jest utleniaczem, kradnie elektrony utleniając różne związki. Im bardziej dodatni potencjał redox, tym woda ma większe własności utleniające, tym więcej zawiera wolnych rodników i tym bardziej jest szkodliwa dla zdrowia. Woda posiadająca ujemny potencjał ORP (woda poddana redukcji) jest antyutleniaczem eliminującym wolne rodniki, gdyż posiada dużą ilość wolnych elektronów. Im bardziej ujemny potencjał redox, tym woda ma większe własności redukujące, tym większe posiada własności prozdrowotne. Proces eliminacji wolnych rodników rozpoczyna się z chwilą dostania się aktywnego wodoru do organizmu, czyli natychmiast po wypiciu wody KANGEN.

 

 

Zbyt mała ilość ujemnych jonów wodoru (H-) w komórce powoduje między innymi nagromadzenie toksycznych substancji i wolnych rodników, a w konsekwencji jest przyczyną przedwczesnego starzenia się i powstania po pewnym czasie różnych chorób. Ilość ujemnych jonów wodoru w soku zrobionym z owoców lub warzyw świadczy o tym, czy sok został sporządzony z upraw ekologicznych, czy został zrobiony z produktów świeżych czy z produktów  po jakimś czasie „leżakowania” , czy też dany produkt został poddany obróbce termicznej.  Wartość ORP stanowi test na jakość produktu (ujemne jony wodoru tracą swój ujemny ładunek w miarę upływu czasu i w trakcie obróbki termicznej).


Potencjał ORP mierzymy w mV (miliwoltach).

Butelkowane wody mineralne mają potencjał redox (ORP) rzędu +200 mV. Zmierzyłam potencjał czterech butelkowanych wód zdrojowych. Oto wyniki: Jan +175 mV,  Słotwinka +205 mV, Ustronianka +226 mV, Zuber +175 mV. Moja woda z kranu po uprzednim filtrowaniu ma potencjał ORP rzędu +220 mV do +250 mV, woda z pobliskiego ujęcia oligoceńskiego ma potencjał redox +193 mV, zatem jest trochę lepsza od wody z kranu, natomiast potencjał redox wody Kangen o pH 9,5 z posiadanego przeze mnie jonizatora LeveLuk SD 501 waha się w zależności od dnia i godziny w granicach od około –500 mV do około –800 mV (na ogół jest to wartość -750mV). Wartość ta jest uzależniona od zawartości minerałów w wodzie mających zdolność do absorpcji aktywnego wodoru, a następnie do jego wydzielania. Efektem tego jest zmiana potencjału redukcyjnego z dodatniego na ujemny (prozdrowotny). Im więcej minerałów woda zawiera, tym potencjał redox jest bardziej ujemny.

Przedstawiam zależność potencjału redox (ORP w miliwoltach) wody Kangen o pH 9,5 od upływu czasu (w godzinach) na podstawie własnych pomiarów.

Czas 0 1 2 3 4 5
mV -804 -645 -492 -374 -318 -250
mV -512 -410 -340 -265 -323 -185
mV -440 -323 -264 -207 -160 -92

 

 

Czas 6 7 8 9 10 11
mV -198 -163 -128 -98 -71 -53
mV -139 -98 -62 -27 +3 +32
mV -70 -36 -7 +22 +42 +70

 

 

Czas 12 13
mV -38 +130
mV +54 +167
mV +112 +218

 

Wyżej podane wyniki pomiarów są każdego dnia inne i uzależnione są od wyjściowej wartości ORP. Jeżeli wartość ORP zmierzona po wytworzeniu wody Kangen wynosi około    –800 mV, to woda ta zachowuje ujemny redox przez około 12 godzin, natomiast jeżeli wartość początkowa wynosi około –450 mV, to redox ujemny utrzymuje się do 8 godzin. Uważam, że nie ma to specjalnego znaczenia, gdyż wodę Kangen należy pić bezpośrednio po jej wytworzeniu i nie ma żadnego sensu jej przechowywanie, tym bardziej, że jej otrzymywanie jest bardzo proste – wystarczy dotknąć odpowiedni sensor w jonizatorze i odkręcić kurek kranu.

 

WNIOSEK

Największe działanie prozdrowotne ma woda pita na surowo bezpośrednio po jej wytworzeniu, natomiast w miarę upływu czasu ta właściwość ulega stopniowemu zmniejszeniu. Ponadto, należałoby zwrócić uwagę na to, że mimo, że potencjał redox ulega zmniejszeniu, to jest to woda słabo alkaliczna, która odkwasza nasz organizm, a zakwaszenie organizmu jest przyczyną wszystkich chorób, włącznie z chorobami nowotworowymi. (mywellnes.pl/supergreens/wywiad_ogolny.html –Nowa Biologia doktora Roberta Younga).

 

Pomiar ORP REDOX wody z kranu i wody kangen

 

redox wody kangen

Woda z kranu, +228 ORP (REDOX) Woda Kangen, -740 ORP (REDOX)

 

Najważniejszym parametrem nie jest poziom pH, ale potencjał redox. Prawdę o jakości wody poznajemy dopiero po sprawdzeniu jej potencjału oksydo-redukcyjnego (redox) miernikiem ORP.

 

Uwaga ! Końcówka miernika ORP powinna być stale wilgotna (co zapewnia wkład z gąbki) i należy ją systematycznie czyścić z osadu. W przeciwnym razie miernik wskaże nieprawidłowe pomiary redox. W moim przypadku miernik nie oczyszczony po kilku miesiącach jego używania wskazał redox około +100 mV, a po delikatnym oczyszczeniu najdrobniejszym papierem ściernym wskazał redox około –750 mV.

 

Artykuł opracowano na podstawie materiałów dostępnych w Internecie, do których linki załączam (www.wodakangen.pl www.woda-kangen.com)
Artykuł zawiera uzupełnienia własne.
Prawa autorskie zastrzeżone.