Ocena naukowa

  1. Artykuły w setkach czasopism w Japonii dotyczące leczenia schorzeń wodą jonizowaną.
  2. Rok 1965 – Japońskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej uznało wodę jonizowaną za środek do leczenia wszystkich schorzeń przewodu pokarmowego.
  3. Rok 1987 – Firma Enagic otrzymała ekskluzywne prawo do wyposażenia japońskich szpitali w jonizatory wody.
  4. Rok 2002 – Japońska Assocjacja do zapobiegania chorób starczych nagrodziła firmę Enagic nagrodą za zapobieganie chorobom stylu życia.
  5. Rok 2006 – Enagic „stołowe” jonizatory wody zostały uznane w Japonii jako urządzenia medyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł pochodzi ze strony www.Dr Peggy Parker and Alkaline, Ionized Water