Budowa i działanie jonizatora wody Leveluk SD 501

 

 

Każda część tak, jak i jonizator Leveluk SD 501, jest produkowany i składany tylko w Japonii. Na każde urządzenie otrzymujemy gwarancję z japońskiej firmy na 5 lat, a funkcjonowanie takiego jonizatora firma przewiduje na przynajmniej 20 lat. Żywotność filtra węglowego wynosi 11 000 litrów przepuszczonej wody.

 

Jonizator wody to urządzenie elektryczne, podłączone do doprowadzenia wody w kuchni za pomocą specjalnego 3-funkcyjnego urządzenia: funkcja pierwsza – woda wypływa strumieniem prysznicowym, funkcja druga – woda wypływa strumieniem ciągłym, funkcja trzecia – woda jest kierowana  plastikowym wężykiem do jonizatora. Jonizator posiada przyciski sensorowe reagujące na dotyk, które służą do włączania i wyłączania jonizatora z prądu oraz do włączania wytwarzania wody o siedmiu różnych odczynach kwasowo – zasadowych (pH).

 

 

Wygląd jonizator LEVELUK   SD   501

Wygląd jonizator wody kangen LEVELUK

 

 

Schemat funkcjonowania jonizatora LEVELUK   SD   501

schemat jonizator wody kangen LEVELUK

 

 

Wewnątrz jonizatora woda jest filtrowana przez aktywny węgiel drzewny (activated charcoal) (LeveLuk SD 501.Operation Manual, str.26). Po przefiltrowaniu woda wpływa do komory elektrolitycznej,  w której zachodzi proces delikatnej elektrolizy. Komora elektrolityczna posiada przegrodę, która nie pozwala na zmieszanie się wody po jonizacji.

 

W komorze elektrolitycznej znajduje się 7 płyt (elektrod) o wymiarach 12,065 cm x 17,78 cm. Każda z elektrod jest z tytanu i pokryta bardzo solidną warstwą platyny (a nie spryskiwana platyną, jak to się zdarza w innych urządzeniach tego rodzaju). Platyna jest najdroższą częścią tego urządzenia. Gdy woda przepływa między elektrodami, zmienia swoją strukturę molekularną i zamienia się z wody kranowej w jonizowaną. Cząsteczki wodoru w zetknięciu z płytkami platynowymi z ładunkiem elektrycznym oddają swoje elektrony, będące silnymi antyutleniaczami, a będąc równocześnie cząstkami bardzo małymi wnikają do każdej komórki organizmu. Platyna jest katalizatorem w reakcji produkcji antyutleniaczy. (www.Dr Peggy Parker and Alkaline,Ionized Water).

 

Jonizator LeveLuk SD 501 używa największą moc elektryczną ze wszystkich tego rodzaju urządzeń na świecie (230 Watów). Silna jonizacja jest związana  z dużym poborem mocy oraz dużą ilością platyny, która pokrywa elektrody. Skutkuje to zwiększeniem ilości wolnych elektronów, co potęguje właściwości antyutleniające. To powoduje, że woda KANGEN jest najsilniejszym na świecie antyutleniaczem. (www.Dr Peggy Parker and Alkaline,Ionized Water).

 

2H20 → 20H- + 2H+ + 2e (jony wodorotlenowe czynią wodę zasadową, a wolne elektrony decydują o ujemnym potencjale redukcyjnym). (www.Dr Peggy Parker and Alkaline,Ionized Water).

Gabaryty jonizatora wynoszą: 26 cm x 17 cm x 34 cm (wysokość).

Uwaga. Do jonizatora należy podłączyć wodę wypływającą z kranu w kuchni poddaną uprzednio oczyszczeniu przez filtr do oczyszczania wody. Filtr ten może zawierać (ale niekoniecznie) kolumnę z żywicą jonowymienną, której zadaniem jest zmiękczenie wody. Do jonizatora nie nadaje się woda destylowana i z odwróconej osmozy, gdyż nie posiada żadnych minerałów i dlatego nie może zostać zjonizowana, chyba że filtr zostanie dodatkowo zaopatrzony w mineralizator.

Uwaga na podróby, są inne metody tworzenia jonów w wodzie (na przykład dodanie soli nieorganicznych), ale są szkodliwe dla zdrowia !!! (www.Dr Peggy Parker and Alkaline,Ionized Water).

 

 

W procesie redukcji powstaje aktywny wodór (H-), który gromadzi się na elektrodzie ujemnej, dając wodę katodową. Woda ta zawiera dużą ilość wolnych elektronów, które mogą być przechwycone przez wolne (reaktywne) rodniki tlenowe, zabezpieczając w ten sposób przed utlenieniem istotne dla funkcjonowania i życia komórki struktury. Ponadto, woda ta ma słaby odczyn alkaliczny, dzięki czemu ma działanie odkwaszające na organizm. Potencjał redox tej wody jest ujemny. Nadaje się ona do picia i gotowania.

 

Woda poddana oksydacji (woda anodowa) ma niedobór elektronów, które usiłuje zdobyć wyciągając je na przykład z bakterii, dlatego też woda ta ma działanie przeciwbakteryjne i służy do dezynfekcji. Potencjał redox tej wody jest dodatni.

 

Woda poddana redukcji oraz woda poddana oksydacji wypływa odrębnym wężykiem do zlewu. W zależności od włączenia danego programu ma ona różną wartość pH i różny potencjał oksydo–redukcyjny i od tego uzależnione jest jej zastosowanie. Obsługa jonizatora jest super prosta, gdyż wodę jonizowaną otrzymujemy natychmiast po dotknięciu odpowiedniego sensora i odkręceniu kurka kranowego.

 

Woda z kranu, woda butelkowana z ujęć oligoceńskich, jak też woda ze studni tworzy grupy (asocjaty) składające się z 10 –13 cząsteczek wody. Jonizator LeveLuk SD 501 zmienia strukturę molekularną wody, woda wytwarzana przez to urządzenie zawiera asocjaty zbudowane tylko z 5 – 6 cząsteczek wody i to jest trzecia, bardzo istotna zaleta tego jonizatora. Ten mały rozmiar cząsteczek pozwala na szybkie wnikanie wody oraz składników odżywczych do komórek, szybką eliminację wolnych rodników dzięki zawartości aktywnego wodoru oraz szybkie usuwanie toksyn (detoksykację). Dlatego też, woda ta jest wodą oczyszczającą organizm.

 

Woda ta wnika do komórek organizmu szybciej, niż woda z kranu, a ponieważ jako reduktor zawiera dużą ilość wolnych elektronów, natychmiast po wniknięciu zatrzymuje utlenianie ważnych dla życia komórki struktur. Utlenianie, to również jełczenie tłuszczów, rdzewienie (korozja) metali, starzenie się organizmu.

 

 

Artykuł opracowano na podstawie materiałów dostępnych w Internecie, do których linki załączam (www.wodakangen.pl www.woda-kangen.com)
Artykuł zawiera uzupełnienia własne.
Prawa autorskie zastrzeżone.