WODA KANGEN

woda kangen

 

Warto byś wiedział !

 

Pijąc wodę Kangen możesz żyć długo i w dobrym zdrowiu, jeżeli zainwestujesz w  swoje zdrowie we właściwym czasie. Genetyczny potencjał życia człowieka wynosi  120 – 140 lat. Obecnie na świecie żyje pięć grup ludzi, których średnia życia kształtuje się w tym właśnie przedziale. Jedną z nich są narody Tybetu i Zachodnich Chin. Inne żyją w Pakistanie, Gruzji i Azerbejdżanie (Nieznany Świat  8.2008(212), str.62-66). Należałoby do tej grupy zaliczyć również Jakutów – naród z północnej Rosji, których przeciętna długość życia wynosi ponad 100 lat (Michał Tombak. Jak żyć długo i zdrowo.2006.str.57).

 

W naszych warunkach można przeżyć około 80 lat. Żeby przeżyć 150 lat, należałoby mieszkać od urodzenia w Himalajach, ale również w naszych warunkach można sobie długość życia zdecydowanie przedłużyć.

 

Toksyny wprowadzamy do organizmu oddychając, przyjmując pożywienie i pijąc wodę. Na eliminację toksyn zawartych w spożywanym pożywieniu mamy niewielki wpływ, ale możemy zrezygnować z produktów, które zawierają wszelkiego rodzaju ulepszacze i konserwanty, gdyż organizm człowieka nie posiada odpowiednich enzymów do ich strawienia, czego efektem jest odkładanie się w strukturach organizmu (mięśniach, stawach, kościach) nie strawionych resztek pokarmowych, głównie o charakterze kwaśnym. Proces ten trwa wiele lat i ma wpływ na powstanie różnych chorób i długość życia. Wiadomo, że wszystko co rośnie w odległości do 1 kilometra od szos jest naszpikowane toksynami i nie powinno się tego spożywać. Dotyczy to również mleka pochodzącego od krów pasących się w tym rejonie, jednak konsumenci nie mają na to żadnego wpływu. Na eliminację toksyn zawartych w powietrzu, którym oddychamy mamy bardzo ograniczony wpływ, ale czekając na skrzyżowaniu na zmianę świateł na zielone możemy nie stać bezpośrednio przy ulicy, gdzie jest najwięcej spalin, zawierających wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) o własnościach rakotwórczych (kancerogennych). Na eliminację toksyn wprowadzanych do organizmu wraz ze spożywaną wodą możemy mieć 100%-owy wpływ. Zapoznaj się z poniższymi informacjami.

 

Mimo, że korzystasz z systemu oczyszczania wody, nawet najwyższej jakości

*   żaden nie pozbawia wody reaktywnych cząsteczek tlenu – wolnych rodników

Kupujesz wodę butelkowaną lub pobierasz wodę z ujęcia oligoceńskiego

*    to też nie ma znaczenia, gdyż każda z nich jest utleniaczem

Zdrowo się odżywiasz, włączając suplementy antyoksydacyjne

*    to też niewiele da, bo popijasz wszystko wodą bogatą w wolne rodniki.

 

Przecież to jest błędne koło !

Aby żyć zdrowiej i dłużej, zacznij pić wodę Kangen!

 

 

woda kangen do picia

 

Zamieszczam opinię o wodzie Kangen dr Peggy Parker, naturopaty i doktora Medycyny Biologicznej:

„Jest to najbardziej fundamentalne narzędzie jakie mamy, aby pomóc w wyzdrowieniu moich pacjentów oraz utrzymaniu ich w dobrym stanie” (www.Dr Peggy Parker and Alkaline, Ionized Water)

Woda z kranu, często kwaśna, nie nawadnia naszych komórek i nie jest antyutleniaczem. Dodaje się do niej chemikaliów, aby uzdatnić ją do picia i podnieść pH do neutralnego. Woda znajdująca się w wielkich zbiornikach wodnych jest wodą stagnującą, cząsteczki wody łączą się ze sobą w większe struktury, co powoduje niedostateczną hydratację (nawodnienie) organizmu na poziomie komórkowym. Obydwa czynniki – chemikalia i stagnacja tworzą wysoki dodatni potencjał oksydo-redukcyjny rzędu +500 mV (o czym w dalszej części artykułu). Butelkowana woda, często zasadowa, nie jest antyutleniaczem, nie powoduje hydratacji organizmu na poziomie komórkowym. Filtrowana woda, najczęściej kwaśna, również nie jest wodą nawadniającą i nie jest antyutleniaczem. Żadna z tych wód nie jest zbliżona do uzdrawiających właściwości WODY KANGEN. (www.Dr Peggy Parker and Alkaline, Ionized Water)

 

Artykuł opracowano na podstawie materiałów dostępnych w Internecie, do których linki załączam.
Artykuł zawiera uzupełnienia własne.
Prawa autorskie zastrzeżone..